Jak wojna wpłynie na sytuację Polski?

Wojna rozpoczęta 24 lutego 2022 na Ukrainie niewątpliwie zdążyła zmienić już sytuację na całym świecie, wiele państw wyciągnęło ręke ku pomocy Ukrainie, wiele państw NATO wysyła broń i inne potrzebne rzeczy na terytorium walczącej Ukrainy, jednak jak dokładnie to wszystko wpłynie na Polskę, oraz jak bardzo zmieni się życie w Polsce po zakończeniu tej wojny?

Polska Gospodarka – informacje:

Aktualnie Polska znajduje się na 20. miejscu na liście największych i najważniejszych gospodarek świata, ponadto ostatnio mówiło się o tym, aby to Polska dołączyła do G20, zamiast Rosji. https://pl.wikipedia.org/wiki/G20
Ten rok dla Polski według oszacować, ma być jednym z najcięższych, jednak przyszłe lata mają bardzo mocno przyśpieszyć rozwój Polskiej gospodarki.

Populacja Polski:

Przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, Polska liczyła około 38 milionów mieszkańców, jednak aktualnie ze wszystkich bilansów wynika, że do naszego kraju przybyło około 2 milionów mieszkańców, duża większość to matki z dziećmi.
Warto wiedzieć o tym, że do Polski cały czas będą przybywać nowe osoby, czy to do rodziny, czy do pracy.
Jednak szacuje się, że populacja Polski po zakończeniu wojny zmieni się z 38 milionów na 42 miliony.

Pozycja Polski w Europie i na świecie:

Polska niewątpliwie jest jednym z najważniejszym graczy nakładania sankcji na Rosję.
Polska z punktu widzenia strategicznego, bardzo dużo zyskuje, ponadto został zainicjowany pomysł, aby stworzyć stałą bazę wojskową w Polsce, skąd to wiemy?
Pentagon otwarcie o tym mówił na początku marca.
Od momentu rozpoczęcia wojny Rosyjsko – Ukraińskiej, Polska zyskała uznanie największych państw na świecie.
Przykładowo w Chinach jesteśmy przedstawieni jako bohaterowie.
Pamiętajmy, że każdy medal ma dwie strony i to właśnie Polska gospodarka jest niezwykle obciążona.
Z potwierdzonych informacji wynika, że wpłynęło ponad 145 000 wniosków na 500+
Po przeliczeniu wszystkiego, daje nam to 3 miliardy rocznie z samego 500+, do tego należy doliczyć inne zapomogi.