Odpowiedz 
Bilion - skąd problem?
11-24-2008, 08:11 AM
Post: #1
Bilion - skąd problem?
Zawiłości w nomenklaturze i nazewnictwie wielkich liczb są rzeczywiście ciekawe i zawiłe. Nie chcę być mądrzejsza od autora tego artykułu toteż podaję link na stronę na której można się dowiedzieć dlaczego są takie rozbieżności. <br>
http://slowkodnia.blogspot.com/2008/07/b...liard.html
<br>
Autorem jest Mariusz Przybytek, który wyraził zgodę na skopiowanie swojego artykułu z tą adnotacją: <br> Początek cytatu <br>
<br> Poniższy tekst jest tłumaczeniem artukułu zatytułowanego
"A Zillion Troubles" autorstwa Michael'a Quinion'a,
Tekst oryginału znajdziecie tutaj: http://www.worldwidewords.org/articles/numbers.htm
Tekst przetłumaczyłem i opublikowłem tutaj za zgodą autora. <br>

Text below is a translation of an article entitled
"A Zillion Troubles" written by Michael Quinion.
The original can be found here: http://www.worldwidewords.org/articles/numbers.htm.
Text translated and published with author's consent.

<br><br>

Money doesn't make you happy. I now have $50 million but I was just as happy when I had $48 million.
<br>
Pieniądze szczęścia nie dają. Mam teraz 50 milionów dolarów ale byłem równie szczęśliwy kiedy miałem 48 milionów. <br><br>

Kiedy mówimy of tysiącach, milionach, miliardach, to w języku angielskim słowa te pozostają w liczbie pojedynczej, to znaczy nie dodajemy do nich końcówki '-s'
<br>
1 million, 50 million, 9 million
1 thousand, 80 thousand, 125 thousand
<br>
Kłopotem, który często pojawia się przy tłumaczeniu tekstów angielskich jest różnica w nazewnictwie wielkich liczb. Na przykład to, co Amerykanie nazywają bilionem, Polacy nazywają miliardem. Poniżej znajdziecie interesujący artykuł tłumaczący skąd wzięły się różnice w systemach nazywania wielkich liczb oraz na czym one polegają. <br>
_________
<br><br>
A oto ciąg dalszy artykułu w następnym poście:
Odpowiedz cytując ten post
Sponsor
11-24-2008, 08:13 AM
Post: #2
 
Zilion kłopotów
<br><br>
Jeśli jest słowo, którego użycie niemal na pewno powoduje zamieszanie to jest nim bilion. Do niedawna większość Brytyjczyków używała go w znaczeniu miliona-milionów (tzn. jedynki z dwunastoma zerami), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych bilion zawsze oznaczał tysiąc milionów (tzn. jedynkę z dziewięcioma zerami) . Niewiele jest sytuacji, w których mnożnik różniący się tysiącem jest bez znaczenia, stąd też różnice w definicjach biliona powodują dużo zamieszania. Potrzeba ustalenia jednego, wspólnego znaczenia tego słowa spowodowała, że my Brytyjczycy skapitulowaliśmy: w większości dziedzin dominuje użycie amerykańskie. Stosowanie amerykańskiego biliona stało się oficjalną polityką Rządu Jej Królewskiej Mości. Co doprowadziło jednak do tego zamieszania? <br>
Wydaje się, że system nazywania dużych potęg liczby dziesięć został opracowany po raz pierwszy w latach osiemdziesiątych XV wieku we Francji przez M. Chuquet'a. Był to system elegancki i logiczny: poczynając od, biliona wielokrotności były potęgami miliona, a ich nazwy używały zbioru przedrostków pochodzenia łacińskiego: bi-, try-, kwa-, kwint-, dodawanych do przyrostka - pochodzącego od słowa milion. Tak więc trylion był trzecią potęgą miliona, tzn. jedynka i osiemnaście zer. W następnym stuleciu system zaczął byś stosowany w większości krajów kontynentu europejskiego oraz w Wielkiej Brytanii. <br>
Następnie stało się coś dziwnego i tragicznego za razem. Francuzi zmienili system nazewnictwa z opartego na wielokrotnościach miliona na system bazujący na wielokrotnościach tysiąca. Słownik oksfordzki (Oxford English Dictionary) tak to opisuje: <br>
Według Littré's dopiero w połowie XVII wieku pojawił się ten "błędny" zwyczaj dzielenia ciągu liczb powyżej miliona na trzy--elementowe grupy i nazywanie tysiąca milionów bilionem, a miliona milionów trylionem--całkowite wypaczenie nazewnictwa opracowanego przez Chaquet'a i De la Roche'a. <br>
Głównym źródłem kłopotów było to, że te same słowa używane były przez obydwa systemy, prowadząc w rezultacie do zamieszania, które trwa do dziś. Poniższa tabela pokazuje relacje pomiędzy obydwiema nomenklaturami. Liczby w kolumnach oznaczają potęgi liczby dziesięć, tak więc '9' oznacza 10 podniesione do potęgi dziewiątej (10do9), albo też jedynkę z dziewięcioma zerami. Wszystkie przedrostki wywodzą się z rdzeni łacińskich. <br><br>
<table border="1"> <tr> <td>Nazwa liczby</td> <td>System milionowy</td> <td>System tysięczny</td> </tr> <tr> <td>milion</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <td>bilion</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>trilion</td> <td>18</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>kwadrilion</td> <td>24</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>kwintilion</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>sekstylion</td> <td>36</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>septylion</td> <td>42</td> <td>24</td> </tr> </table>
<br><br>
Więcej przykładów można znaleźć pod wyżej wskazanym linkiem <br><br>


Jak zauważyliście, idąc w górę, różnice między systemem opartym na tysiącach a systemem opartym na milionach stają się coraz większe. Tak więc w systemie opartym na potęgach tysiąca centylion oznacza liczbę (10do303), w systemie milionowym oznacza (10do600) . Ponieważ liczba cząstek elementarnych we wszechświecie oszacowana została na około (10do85) zapotrzebowanie na liczby tak ogromne jest raczej niewielkie co nie przeszkadza ludziom w ich wymyślaniu. Znalazłem nawet odniesienie do mili-mililiona, to jest (10do3000003) , przy którym sławny googol, marne dziesięć do potęgi sto (10do100) jest niemalże pojmowalny. (Nawiasem mówiąc googol jest chyba jedynym słowem w języku angielskim wymyślonym przez dziewięciolatka, siostrzeńca Edwarda Kasnera.) <br>
Niektóre kraje poszły śladem "błędnego", nowego, francuskiego zwyczaju, podczas gdy inne zostały przy starszym systemie. W szczególności, młode jeszcze Stany Zjednoczone przejęły ów zmieniony system francuski. Brytyjczycy natomiast pozostali przy starym systemie. Jakby tego było mało, Francuzi wprowadzili jeszcze większe zamieszanie zmieniając wszystko ponownie w roku 1948, kiedy to wrócili do starego systemu, który został także zaadoptowany w francusko - języcznej części Ameryki Północnej. To, która nomenklatura używana jest w danym kraju i języku zależy w dużej mierze od tego kiedy dany kraj uległ wpływowi takiego czy innego państwa europejskiemu. Bernard Comrie z Katedry Lingwistyki Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles zbadał wile różnych języków za pomocą subskrybentów Listy Lingwistycznej (Linguist List) i określił dwie sfery wpływów obydwu systemów nazewnictwa: <br>
Wielokrotności miliona: niemiecki, holenderski, szwedzki, duński norweski, fiński, francuski (od 1948). hiszpański (w tym kraje hiszpańsko - języczne Ameryki łacińskiej z wyjątkiem Puerto Rico), portugalski (w Europie), kataloński, galicki, węgierski, polski, czeski, słowacki, serbo-chorwacki (serbski, chorwacki), słoweński. Wielokrotności tysiąca: amerykański angielski, włoski, rosyjski, turecki, grecki, portugalski w Brazylii.<br>
Ciąg dalszy artykułu w następnym poście
Odpowiedz cytując ten post
11-24-2008, 08:14 AM
Post: #3
 
Do stosunkowo nie dawna zamieszanie wprowadzone przez dwa systemy nazewnictwa nie miało specjalnego znaczenia. Dopiero rosnąca inflacja i wzrost międzynarodowego handlu spowodowały że problem stał się dokuczliwy. Podatnicy brytyjscy stali się w ostatnich latach bardziej świadomi kwestii związanych z budżetem i deficytem handlowym, które mierzone są w (małych) bilionach. W Stanach Zjednoczonych deficyt osiągnął poziom kilku trylionów, które są nazwą największej liczby znanej ludziom anglo-języcznym. Większe liczby pojawiają się zazwyczaj w kontekstach naukowych i technicznych, w których to notacja naukowa jest odpowiedniejsza lub, w których może być używany standardowy zestaw przedrostków regulowany przez Systeme International (SI). Nazewnictwo używane w systemie SI choć opierają się na wielokrotności tysiąca, będąc sztucznie skonstruowane nie konfliktuje z dwoma powyższymi systemami. <br><br>

<table border="1"> <tr> <td>przedrostki SI </td> <td>rozmiar</td> <td> Pochodzenie/etymologia</td> </tr> <tr> <td>kilo-</td> <td>3</td> <td> Od greckiego "tysiąc" (zastosowane zaraz po wprowadzeniu systemu metrycznego w 1795 roku i przejęte przez SI)</td> </tr> <tr> <td>mega-</td> <td>6</td> <td>Od greckiego "wielki, duży" (również używane przed powstaniem SI, z przykładami użycia pojawiającymi się już w 1868)</td> </tr> <tr> <td>giga-</td> <td>9</td> <td>Od greckiego słowa znaczącego "gigant/ olbrzym"</td> </tr> <tr> <td>tera-</td> <td>12</td> <td>Od greckiego "potwór/ monstrum"</td> </tr> <tr> <td>peta-</td> <td>15</td> <td>Najprawdopodobniej sztucznie stworzone słowo pochodzące od greckeigo 'penta-' (ponieważ jest to piąty przedrostek w ciągu)</td> </tr> <tr> <td>exa-</td> <td>18</td> <td>Najwyraźniej utworzone od greckiego przedrostka hexa- poprzez odcięcie początkowego 'h'</td> </tr> <tr> <td>zetta-</td> <td>21</td> <td>Możliwe, że od greckiego słowa oznaczającego "siedem" Chociaż bardziej prawdopodobne jest pochodzenie od włoskiego sette - siedem.</td> </tr> <tr> <td>yotta-</td> <td>24</td> <td>Podobnie: może pochodzić od greckiego octa- llub włoskiego otto, ostatnio literę zmieniono na identyczną z pozostałymi przedrostkami.</td> </tr> </table>
<br><br>

Nawet w kontekstach technicznych do regularnego użycia weszły jedynie mniejsze przedrostki, chociaż informatyka zaczęła ostatnio mówić o petabajtach i zaczęła teoretyzować na temat potrzeby tworzenia nośników exabajtowych. (zob: przypis pod tekstem) Nie wywarły one jednak wpływu na język potoczny. Chociaż mega- jest popularnie używane do intensyfikacji lub jako stopień najwyższy przymiotnika super w słowach takich jak megagwiazda, to jednak pochodzi ono od starszego znaczenia: "wielki", jak na przykład w słowie megalit ("wielki kamień") Pojawiają drobne oznaki tego, że słowo giga - pójdzie w ślad mega ponieważ jego znaczenie ulega już językowej inflacji - wesołe miasteczko w Kuala Lumpur w Malezji ma zostać nazwane GigaWorld (gigaświat), ponieważ jak twierdzą jego tówrcy, "Mega jest zbyt skromnym terminem" na nie. <br>
Istnieje jeszcze jeden zbiór słów wprowadzonych w krajach używających systemu nazewnictwa opartego na wielokrotności miliona, zbiór wyrażający wielokrotności tysiąca. Tylko jedno słowo z tego zbioru zdobyło jakiekolwiek użycie w języku angielskim. Słowem tym jest miliard (oznaczające tysiąc milionów), chociaż we współczesnej angielszczyźnie jest ono raczej mało znane. Kolejne nazwy liczb w tym ciągu dają się łatwo utworzyć poprzez analogię: następnym w ciągu byłby biliard (10do15) i tryliard (10do21) ale nigdy nie natknąłem się na nie i nie są ujęte one w słowniku oksfordzkim.<br>
Jeśli chcesz wyrazić po prostu ogrom jakiejś liczby, nie będąc przy tym zbyt precyzyjny, możesz użyć jednego ze słów, które w pewien sposób bardziej zastępują gesty niż oznaczają jakąś bliżej określoną liczbę. Zylion, którego użyłem w tytule, a który jest dobrze już osadzony w języku (angielskim) pochodzi z lat czterdziestych XX wieku i daje się powiązać z osobą Damon'a Runyon's. Niedawno pojawiać zaczęły się w języku angielskim) inne, podobne słowa: bazylion, kazylion, dżilion, gazilion, skwilion, z których żadne jeszcze nie trafiło do słownika, chociaż trzeba dodać, że ostatnie dwa z tych słów spotyka się bardzo często.<br><br>
_________
<br>
W swoim e-mailu autor zasugerował wprowadzenie zmian w zdaniu oryginalnego artykułu. <br>
"One point relating to the sentence "Only the smaller prefixes are in anything like regular use even in technical contexts, though computing has started to speak of terabytes and to theorise about the need soon for petabyte levels of storage.
That was written twelve years ago. Petabytes are now fairly common and the thrust is towards exabytes. It might be worth your updating the sentence!" <br>
Jedna uwaga dotycząca znania: "Nawet w kontekstach technicznych do regularnego użycia weszły jedynie mniejsze przedrostki, chociaż informatyka zaczęła ostatnio mówić o terabajtowych i zaczęła teoretyzować na temat potrzeby tworzenia nośników petabajtowych." Zostało to napisane dwanaście lat temu. Petabajty są obecnie dość powszechne a pęd jest w wiekunku egzabajtów. Może warto zmienić to zdanie" ....
<br>
co uczyniłem. <br><br>
Koniec cytatu<br>
Bardzo dziękuję Panu Mariuszowi za udostępnienie swojego artykułu i życzę owocnej pracy na blogu.
Odpowiedz cytując ten post
09-21-2017, 08:33 AM
Post: #4
RE: Bilion - skąd problem?
helinlin20170922
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
cheap ugg boots
adidas outlet online
ugg boots outlet
air jordans
nike sneakers
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
canada goose sale
coach outlet online
adidas nmd runner
nike huarache shoes
caterpillar boots
cheap nfl jerseys
toms shoes
michael kors bags
mulberry
ugg uk
hermes bags
gucci outlet online
cheap ray ban sunglasses
north face outlet
ralph lauren outlet
burberry outlet online
cheap jordan shoes
ugg sale
mbt
pandora charms outlet
christian louboutin shoes
cheap nfl jerseys wholesale
nike outlet
kate spade outlet online
longchamp bags
cheap ugg boots
louis vuitton factory outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
ugg boots
uggs outlet
fitflop sandals
ralph lauren uk
polo ralph lauren outlet online
louis vuitton outlet online
uggs outlet
michael kors outlet canada
coach factory outlet
ralph lauren outlet online
discount ray ban sunglasses
michael kors outlet online
pandora outlet
nfl jerseys cheap
michael kors outlet online
ugg boots
longchamps
ralph lauren uk
mbt
coach factory outlet online
ray ban sunglasses outlet
michael kors
coach outlet store online
polo ralph lauren outlet
coach outlet store
adidas nmd r1
uggs outlet
discount oakley sunglasses
ugg on sale
canada goose jackets
cheap air jordans
moncler outlet online
coach handbags outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
supreme clothing
ralph lauren outlet online
coach outlet store
louis vuitton outlet online
uggs on sale
ralph lauren
birkin handbags
ugg boots on sale
hermens
mlb jerseys
christian louboutin shoes
michael kors bags
retro 11
moncler sale
canada goose jackets uk
oakley sunglasses outlet
michael kors outlet online
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet store
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
ugg slippers
birkenstock shoes
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
air max shoes
louis vuitton handbags
harden shoes
red bottoms
pandora charms outlet
mlb jerseys
hermes handbags
pandora
polo ralph lauren outlet online
cheap jordans
coach factory outlet online
ugg canada
louis vuitton outlet online
the north face outlet
ray bans
coach factory outlet online
hermes outlet
pandora charms sale clearance
coach outlet online
nike outlet online
toms outlet
ugg
burberry outlet
adidas outlet store
fitflops sale clearance
yeezy boost 350
adidas superstars
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
canada goose coats
coach outlet store online clearance
adidas superstar shoes
cheap jerseys
michael kors outlet canada
ray ban glasses
pandora charms outlet
yeezy boost
kate spade handbags
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
louboutin shoes
ugg outlet
nike shoes
cheap uggs
tory burch shoes
adidas nmd r1
polo ralph lauren outlet
birkenstock uk
ugg boots
cheap ugg sale
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren
adidas sneakers
jordan shoes
coach factory outlet online
coach outlet store online
ralph lauren sale
adidas ultra boost
ralph lauren outlet
coach outlet store online
ugg boots women
uggs clearance
coach outlet online
louboutin outlet
cheap ugg boots
ugg outlet
burberry uk
yeezy boost 350
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
adidas yeezy boost
burberry handbags
yeezy shoes
uggs
mlb jerseys
mulberry uk
mlb jerseys whgolesale
michael kors outlet clearance
coach factory outlet online
ugg outlet
cheap jordan shoes
coach outlet store
oakley sunglasses outlet
air max
pandora charms
beats wireless headphones
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
moncler outlet online
kate spade outlet online
ferragamo outlet
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
ralph lauren sale clearance uk
coach factory outlet online
supreme london
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
canada goose parka
nmd adidas
canada goose coats
ralph lauren outlet online
nike cortez classic
adidas yeezy boost 350
michael kors outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
fred perry polo shirts
adidas nmd r1
polo ralph lauren outlet
ugg boots outlet
coach outlet store online
canada goose
burberry outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap air jordans
longchamp sale
timberland outlet
moncler sale
michael kors outlet store
valentino outlet
jerseys cheap
cheap nike shoes
cheap jordans for sale
canada goose jackets
adidas nmd runner
pandora uk
pandora jewelry
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
pandora charms
ugg shoes
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
moncler jackets
birkenstock outlet
michael kors outlet store
coach outlet online
ralph lauren
michael kors outlet clearance
moncler pas cher
toms
polo ralph lauren outlet
adidas outlet online
ferragamo shoes
cheap uggs
discount oakley sunglasses
pandora jewelry store
ugg boots
ralph lauren outlet
nike sneakers
kate spade outlet
ralph lauren outlet
canada goose
hermes bags
nike air max 2018
bottes ugg
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
nfl jerseys
christian louboutin shoes
louis vuitton factory outlet
canada goose clothing
kate spade handbags
uggs outlet
valentino
red bottom
coach outlet online
discount oakley sunglasses
ugg boots
coach factory outlet online
louboutin outlet
pandora jewelry outlet
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
longchamp bags
birkenstock
cheap jordan shoes
harden vol 1
ralph lauren sale clearance uk
pandora charms
adidas store
canada goose sale
coach factory outlet
christian louboutin sale
michael kors outlet store
coach outlet online
ugg outlet store
cheap ugg boots
michael kors
nike outlet store
coach factory outlet online
coach purses
mulberry outlet uk
ray ban glasses
pandora jewelry outlet
uggs outlet
coach outlet online
ray ban glasses
beats headphones
ugg boots outlet
coach outlet online
yeezy shoes
ugg outlet online
louis vuitton outlet
uggs outlet
coach outlet online
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
ray ban sunglasses discount
moncler outlet online
tory burch outlet online
coach outlet online
uggs outlet
toms
louis vuitton outlet store
adidas nmd runner
ugg boots sale
pandora charms outlet
louis vuitton factory outlet
toms outlet
canada goose sale
canada goose jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet online
canada goose outlet
michael kors uk
ugg outlet
air jordan shoes
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
moncler jacket
pandora charms sale
uggs outlet
superdry sale
nfl jerseys wholesale
air max
adidas outlet store
red bottom heels
yeezy boost 350
adidas yeezy boost
coach factory outlet online
ugg outlet online
air jordan retro
canada goose jackets
moncler coats
ugg boots
nike outlet store online
coach factory outlet online
michael kors
ugg boots outlet
uggs outlet
mulberry handbags
ralph lauren outlet online
coach outlet store
canada goose coats
canada goose jacket
superdry outlet
polo ralph lauren
ugg boots outlet
coach outlet
coach outlet online
ugg boots
yeezy shoes
coach factory outlet online
coach outlet online
canada goose outlet
longchamp handbags
hermes bag
north face jackets
toms
kate spade outlet online
christian louboutin shoes
moncler uk
ralph lauren sale
ralph lauren sale
uggs outlet
coach factory outlet
pandora jewelry
nike outlet store
coach outlet canada
ugg sale
fred perry shirts
timberland outlet store
polo ralph lauren outlet
uggs outlet
coach outlet canada
michael kors outlet store
coach outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet store
coach factory outlet online
canada goose jackets
burberry outlet online
cheap jordan shoes
moncler jackets
longchamp
coach outlet online
jordans
cheap ugg boots
uggs outlet
michael kors outlet online
tory burch outlet online
coach outlet online
michael kors
kate spade handbags
uggs outlet
helinlin20170922
Odpowiedz cytując ten post
11-08-2017, 07:11 AM
Post: #5
RE: Bilion - skąd problem?
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
[url=http://brisktopia.com/64px
20171108caihuali
Odpowiedz cytując ten post
12-18-2017, 08:18 AM
Post: #6
RE: Bilion - skąd problem?
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
[url=http://brisktopia.com/64LY
201712.18chenjinyan
Odpowiedz cytując ten post
Sponsor
01-18-2018, 06:58 AM
Post: #7
RE: Bilion - skąd problem?
http://www.salecanadagooseoutlet.us.com
http://www.uggoutletinc.us.com
http://www.giuseppe-zanotti.us.com
http://www.nikeoutletstoreonline.us.com
http://www.outletmichaelkorsstore.us.com
http://www.christian--louboutin.us.com
http://www.michaelkorsinc.us.com
http://www.mbt.us.com
http://www.nikeairforce1.net
http://www.tory-burch.org.uk
http://www.poloralphlaurenoutletonline.us.org
http://www.swarovski.us.org
http://www.northfaceoutletstore.us.org
http://www.korsmichaelkors.org.uk
http://www.chaussuresnikeairmax.fr
http://www.timberlandoutlet.org.uk
http://www.poloralphlauren-outletstores.us.com
http://www.north-face-outlet.in.net
http://www.uggscanadaboots.ca
http://www.coachfactory--outlet.us.com
http://www.botasuggs.es
http://www.coachfactoryoutletcom.us.com
http://www.oakleysunglasses-vault.us.com
http://www.air-jordanpascher.fr
http://www.rayban-sunglassesonsale.us.com
http://www.fitflops.us.org
http://www.truereligionsale.com.co
http://www.coachoutletonsale.us.com
http://www.monclernederland.nl
http://www.nikehuarache.net
http://www.oakleysungalsses.nom.co
http://www.coachoutlet70off.us.com
http://www.timberlandpro.us.com
http://www.moncler-outletonline.us.com
http://www.oakleysunglassescom.us.com
http://www.poloralph.us.com
http://www.uggboots-cheap.us.org
http://www.toryburchoutletcom.us.com
http://www.uggsstoreoutlet.us.com
http://www.montblancpensale.us.com
http://www.authenticmlbjerseyscheap.us.com
http://www.cheap-oakleysunglasses.com
http://www.monclersitoufficiale.it
http://www.nike-airhuarache.me.uk
http://www.cheapairjordans.us.com
http://www.hermesbags.me.uk
http://www.thenorthfaceuk.co.uk
http://www.ugg.com.co
http://www.michaelkorsoutlet.us
http://www.timberland.us.org
http://www.monclerdoudounepascher.fr
http://www.uggbootssaleoutlet.us.com
http://www.uggsaustraliaboots.me.uk
http://www.jordans-fusion.com
http://www.prada.us.org
http://www.northfaceoutletonline.com
http://www.jordanshoes.us.org
http://www.uggaustralia.org.uk
http://www.toryburchoutletsaleonline.us.com
http://www.cheapjerseysnfl-wholesale.us.com
http://www.adidasoutletstores.com
http://www.canadagoose-jacket.me.uk
http://www.supremeuk.co.uk
http://www.northfacejackets.us.org
http://www.pandora-jewelry.name
http://www.adidasyeezy-boost.us.com
http://www.jacketsmoncler.us.com
http://www.adidassuperstar.name
http://www.adidasfootballboots.org.uk
http://www.timberlandoutlet.us.org
http://www.birkenstockoutlet.us.org
http://www.northfacethe.us.com
http://www.newbalance-shoes.us.com
http://www.uggsitalia.it
http://www.nikeairmax90.com.de
http://www.uggsboots.me.uk
http://www.coachoutlet-handbags.us.com
http://www.pradahandbagsoutlet.us.com
http://www.outletuggssale.us.com
http://www.coachfactoryoutlet-online.eu.com
http://www.jordans.in.net
http://www.cheapmlbjersey.us.com
http://www.nikeairmaxshoes.us.com
http://www.nhlhockey-jerseys.us.com
http://www.michaelkorsofficial.ca
http://www.ralph-lauren.com.co
http://www.christian--louboutin.us
http://www.ferragamooutlet.us.com
http://www.coachoutletonline70off.us.com
http://www.burberryscarfsale.in.net
http://www.uggbootssale.us.org
http://www.redbottomshoes.org.uk
http://www.juicycoutureoutlet.us.com
http://www.coachhandbagsfactoryoutletonline.us.com
http://www.uggpas-cher.fr
http://www.cheap-jordan-shoes.us.com
http://www.uggbootsclearance.net.co
http://www.coachoutletonlineshopping.us.org
http://www.hermesoutlets.us.com
http://www.katespadestoreoutlet.us.com
http://www.coachwallets.us.com
http://www.beatsheadphones.us.com
http://www.airjordan-uk.co.uk
http://www.michaelkorsonline-outlet.us.com
http://www.canadagoosejacket.us.org
http://www.pandorajewelrycanada.ca
http://www.fitflopssaleclearance.us.org
http://www.burberryscarves.us.com
http://www.christianlouboutinshoessale.org.uk
http://www.airjordanretro.fr
http://www.michaelkorsoutletoff.us.com
http://www.ray-bansunglassessale.us.org
http://www.katespade-outlet.in.net
http://www.outlet-canadagoose.us.org
http://www.burberryoutlet-canada.ca
http://www.north--face.us.com
http://www.katespadehandbagssale.us.org
http://www.coachoutlet-factory.us.com
http://www.wholesaleoakleysunglasses.us.org
http://www.superdry.me.uk
http://www.doudoune--canadagoose.fr
http://www.stansmithadidas.us.com
http://www.nikeblazers.us
http://www.adidasjeremyscott.in.net
http://www.uggcom.us.com
http://www.uggstore.us.com
http://www.christianlouboutinsale.uk
http://www.uggbootsoutlet.org.uk
http://www.cheapreplicawatches.us.com
http://www.canadagoosecanada.ca
http://www.thenorthfaceoutlet.ca
http://www.coachonline.us.org
http://www.ukmoncler.org.uk
http://www.cheapraybansunglass.co.uk
http://www.canadagoosesale.com.co
http://www.northfacecom.us.com
http://www.montblanc.com.co
http://www.redbottomsshoes.me.uk
http://www.ugg.co.nl
http://www.raybansunglassesoutlet.net.co
http://www.katespadehandbagsoutlet.us.org
http://www.michaeljordan-shoes.com
http://www.nikeairmax.me.uk
http://www.ralphlauren-outletstores.us.com
http://www.coach-bags.us.org
http://www.ralph-laurens.co.uk
http://www.outletcanadagoosesale.us.com
http://www.mbtscarpe.it
http://www.ralph-lauren.fr
http://www.sunglassesoakleycheap.us.com
http://www.katespadeoutletstore.us.org
http://www.vibram-fivefingers.us.com
http://www.manoloblahnik.us
http://www.longchamp-handbags.us.org
http://www.pandorajewelry-canada.ca
http://www.adidas.us.org
http://www.ugg-boots.me.uk
http://www.underarmouroutletclearance.com
http://www.michaelkorstotehandbags.us.com
http://www.baseballjersey.us.com
http://www.the-northfacecanada.ca
http://www.coachoutlet-online.eu.com
http://www.moncler--paris.fr
http://www.christianlouboutinoutletuk.org.uk
http://www.louboutinoutlets.us.com
http://www.adidasstoreuk.me.uk
http://www.ferragamoshoesoutlet.us.com
http://www.pandoraukcharms.co.uk
http://www.raybansunglassesforwomen.us.com
http://www.christian-louboutins.fr
http://www.toryburchhandbagsoutlet.us.com
http://www.uggscanadastore.ca
http://www.fitflopssale.org.uk
http://www.uggsoutletcom.us.com
http://www.cheapmichaelkorshandbags.us.org
http://www.jacketmoncler.co.uk
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.truereligionjeans-outlet.us.com
http://www.michael--kors.me.uk
http://www.moncler.eu.com
http://www.cheapjordansshoes.us.com
http://www.converseshoesoutlet.us.com
http://www.wholesalenfl-jerseys.us.com
http://www.uggs-australiaboots.us.com
http://www.uggsoutlet-cheap.us.com
http://www.nikefactoryoutletstores.us.com
http://www.stansmithadidas.org.uk
http://www.oakleysunglasshut.us.com
http://www.canadagoosedownjackets.us.com
http://www.michaelkors--outlet.us.com
http://www.northface.me.uk
http://www.soccerjersey.us.com
http://www.michaelkorsoutletonline.us.org
http://www.nikesb.in.net
http://www.moncleroutlet.us.org
http://www.monclerdunjacka.se
http://www.nikeair-max.nl
http://www.ray-bans-sunglasses.us.com
http://www.nikeairmaxschweiz.ch
http://www.outletsuggstores.us.com
http://www.airjordan-14.us
http://www.longchamp-outlet.us.org
http://www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com
http://www.louboutin.in.net
http://www.uggsclassicboots.us.com
http://www.ralphlaurenonlineoutlet.us.com
http://www.cheapraybansunglasses.net.co
http://www.ralplaurenuk.org.uk
http://www.rayban.in.net
http://www.tommyhilfigercanada.ca
http://www.salvatoreferragamo.in.net
http://www.nikefree-run.fr
http://www.pradaoutletonlinestore.us.com
http://www.nikeairmaxuk.co.uk
http://www.airmaxnike.me.uk
http://www.birkenstocksandals.us.org
http://www.newcoachoutlet.us.com
http://www.ralph-laurenpolouk.org.uk
http://www.nike-factoryoutlet.us.com
http://www.longchampsacsoldes.fr
http://www.ralphlaurenpolo.in.net
http://www.ray-bansunglassesoutlet.com.co
http://www.goedkope-uggs.be
http://www.uggclearance.us.com
http://www.ralphlaurenoutletofficial.us.com
http://www.montblancpensonline.us.com
http://www.mcmbackpack.us.com
http://www.ralphlauren-poloshirts.co.uk
http://www.northfaceclearance.us.com
http://www.suprashoesclearance.us.com
http://www.cheaprolexwatches.us.com
http://www.scarpehoganoutlet.it
http://www.michaelkorsoutletmall.us.com
http://www.pradabags.in.net
http://www.coachcom.us.com
http://www.poloralphlaurenpascher.fr
http://www.coachoutletsale.us.com
http://www.cheapraybans.ca
http://www.wwwnorthface.us.com
http://www.uggboots-sale.us.com
http://www.burberry-outlet-stores.us.com
http://www.adidaswings.name
http://www.niketn.fr
http://www.uggcanadaoutlet.ca
http://www.coachoutletstore.eu.com
http://www.michael-korshandbagsoutlet.us.org
http://www.poloralphlauren-factorystore.us.com
http://www.oakley-sunglassesonsale.us.com
http://www.nbajerseysshop.us.com
http://www.uknorthface.org.uk
http://www.outletcanadagoose.ca
http://www.fitflopsoutlet.us.com
http://www.ugg-bootsonsale.us.com
http://www.doudounecanadagooseenfant.fr
http://www.discountnike.us.com
http://www.ray-banssunglasses.org.uk
http://www.oakleysunglassescanada.ca
http://www.monclerjackenschweiz.ch
http://www.snapbacks-wholesale.us.com
http://www.monclerjassen.be
http://www.canadagoosecoatsoutlet.us.com
http://www.adidasshoess.us.com
http://www.michael-korsoutletstores.us.org
http://www.truereligion-jeans.us
http://www.birkenstockshoes.org.uk
http://www.cheapnfljerseysstore.us.com
http://www.niketrainers.org.uk
http://www.nikeoff.com
http://www.louboutin.us.com
http://www.hermesbeltoutlet.com
http://www.moncler-jacken.at
http://www.uggbuys.com
http://www.hermesbirkinbags.us.com
http://www.canadagoosecom.us.com
http://www.jordanretro.us
http://www.uggbootscom.us.com
http://www.uggschweiz.ch
http://www.nikejordans.co.uk
http://www.michael-kors-uk.me.uk
http://www.fitflopsandals.org
http://www.basketballshoesstore.us.com
http://www.longchampoutletcom.us.com
http://www.adidasshoesoutletstore.us.com
http://www.bottesuggs.fr
http://www.truereligionoutletjeans.us
http://www.oakleyssunglassescheap.com
http://www.uggslippers.org.uk
http://www.coach-factoryonline.us.org
http://www.supremeclothing.us.com
http://www.canadagoosejacket.me.uk
http://www.supreme-newyork.com
http://www.katespadeoutletsale.us.com
http://www.nikefootballbootsuk.org.uk
http://www.burberryoutletonline.us.org
http://www.canada-goosejassen.nl
http://www.cheapjordansshoes.in.net
http://www.coachoutletonlinestore.ca
http://www.michaelkorsoutlet70off.us.com
http://www.northfacejacket.us.com
http://www.cheapmlbjerseysshop.us.com
http://www.michael-korstaschen.ch
http://www.pandoracharmjewelry.us.com
http://www.ralphlaurencom.us.com
http://www.nfl--jerseys.us.com
http://www.pandorajewelry.us.org
http://www.northfacejacketsclearance.us.com
http://www.cheapnhljerseysshop.us.com
http://www.michael-korsoutletonline.us.org
http://www.nikeukstore.org.uk
http://www.cheapnfljerseys.us.org
http://www.truereligion-jeans.me.uk
http://www.uggbootsonsales.us.com
http://www.longchamp-outletstore.us.com
http://www.poloralphlaurenoutlet.org.uk
http://www.louboutin.uk
http://www.nikefactory-outlet.us.com
http://www.coachoutletstoreonlineofficial.us.com
http://www.mulberryukhandbags.org.uk
http://www.blackhawksjersey.us.com
http://www.ralphlauren.in.net
http://www.pandorajewelrysoutlet.us.com
http://www.maccosmeticsofficial.us.com
http://www.rayban.net.co
http://www.longchampoutlet-online.com
http://www.thenorthfacecom.us.com
http://www.moncleroutletstore.us.com
20181.18wengdongdong
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości